Beeldcommunicatie


In de breedste zin vertalen wij uw communicatie-doelstelling naar helder beeld en geluid.

Wij geven U geheel vrijblijvend advies hoe u het beste het (video)communicatie plan kunt realiseren voor uw organisatie.

In zo’n gesprek kunnen we onze ideeën uitwisselen en zien of we iets voor elkaar kunnen betekenen.

Zo nodig helpen en begeleiden wij u met het ontwikkelen van een beeld-communicatieplan en leveren alle content, zowel video, fotografie als redactie.

We beperken ons niet tot de vaste lijnen maar bedenken in nauwe samenwerking met u een idee en werken dat verder uit. Wij zoeken altijd naar de eenvoud in onze stellige overtuiging dat de kracht van beeld en geluid dan het meest tot zijn recht komt.

Programmamakers


Als programmamakers bedenken we nieuwe beeldconcepten voor overheden, bedrijven en omroepen.

In overleg met onze opdrachtgevers werken wij uw en onze ideëen uit tot een video met zeggingskracht.

U bent betrokken in alle stadia, de synopsis, het treatment, het scenario, de productiepalnning tot het eindproduct.

Wij zijn ervan overtuigd dat een goede voorbereiding kostenbesparend werkt en resulteert in een kwalitatief hoogwaardige video.


Als programmakers delen wij graag ons vakmanschap met u.
index.html

adres: onswerk.tv, Grebbeberglaan 15, 3527 VX Utrecht mail@onswerk.tv